تظاهرات زنان آمریکایی در بیش از ۶۰ شهر آمریکا

30 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز، در سالگرد تظاهرات سراسری میلیون ها زن آمریکایی، که سال گذشته در اعتراض به نابرابری موقعیت های اقتصادی- اجتماعی، در واشنگتن و سایر شهرهای آمریکا برپا شد، زنان دوباره در بیش از ۶۰ شهر آمریکا، به خیابان ها می آیند، تا قدرت و همبستگی خود را به نمایش بگذارند. گزارش شیده رضایی