جنبش اعتراضی زنان به دنبال یافتن صداهای جدید در انتخابات کنگره آمریکا

06 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سراسر آمریکا جنبش ضد تعرض جنسی موسوم به «می تو» یا «من هم همینطور» و راهپیماییهای زنان محتوای بحثهای سیاسی کشور را دگرگون کرده و الهام بخش زنان برای شرکت در انتخابات امسال کنگره برای اداره سیاسی کشور شده است. گزارش شهلا آراسته