۹۶ خانه در آتش سوزی کالیفرنیا از بین رفتند

30 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های آتش نشانی در کالیفرنیا می گویند،ارزیابی های اولیه نشان می دهد که حداقل نود و شش خانه بزرگ در آتش سوزی در جنوب آن ایالت سوخته و با خاک یکسان شده اند.این آتش سوزی سی و هفت هزار هکتار از ایالت کالیفرینا را پوشانده و مقام های آتش نشانی می گویند، تا بحال بیست و شش درصد از آن کنترل شده است.