گزارشی از آتش سوزی گسترده در شمال کالیفرنیا

26 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آتش سوزی مهیبی که بخش شمالی کالیفرنیا را فرا گرفته است، تاکنون یکصد خانه را طعمه شعله های خود ساخته و هزاران نفر را مجبور به ترک منطقه کرده است. در همین حال مقامات امنیتی می گویند مردی به ظن دست داشتن دراین آتش سوزی بازداشت شده است.