آتش سوزی ساکنان بخش هایی از شرق لس آنجلس را مجبور به ترک خانه کرد

10 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ساکنان بخش هايی از شرق لس آنجلس در ايالت کاليفرنيا به دليل آتش سوزی شديد مجبور به ترک خانه های خود شدند. در اثر اين آتش سوزی دو نفر مجروح شده اند.