تهیه یک مستند به نام «خیابان چه کسی» با اشاره به اعتراضات سال ۲۰۱۴ آمریکا

07 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مستند آمريکايی «خيابان های چه کسی؟» با الهام از رويداد خونين سال ۲۰۱۴ آمريکا در شهر فرگوسن، ايالت آريزونا خلق شده است.