ابراز آمادگی مجدد کاخ سفید برای انجام گفت‌و‌گوهای دیپلماتیک با طرف‌های اروپایی و ایران

10 اسفند 1399