شرکت واینستین همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد

22 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه موج انتقاد از هاروی واینستین مدیر عامل شرکت تهیه و تولید فیلم واینستین در هالیوود ادامه دارد، باب واینستین، برادر او و قائم مقام شرکت می گوید، فعالیت تجاری و فیلمسازی این موسسه به روال معمول ادامه خواهد یافت. گزارش شیده رضایی