پیام هفتگی پرزیدنت ترامپ: آمریکا از ابتدا مکانی برای اشاعه آزادی مذهب بوده است

26 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

پرزیدنت ترامپ امروز در پیام هفتگی خود با اشاره به همزمانی عید پِسح یهودیان وعید پاک مسیحیان آزادی مذهب در آمریکا را یاد آوری کرد و گفت آمریکا از آغاز مکانی برای اشاعه آزادی مذهب بوده است و آمریکائیان همواره به وعده ای که نخستین مهاجران در مورد آزادی مذهب دادند و متعهد شدند پایبند هستند.