پیام هفتگی پرزیدنت ترامپ: آمریکا از ابتدا مکانی برای اشاعه آزادی مذهب بوده است

26 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرزیدنت ترامپ امروز در پیام هفتگی خود با اشاره به همزمانی عید پِسح یهودیان وعید پاک مسیحیان آزادی مذهب در آمریکا را یاد آوری کرد و گفت آمریکا از آغاز مکانی برای اشاعه آزادی مذهب بوده است و آمریکائیان همواره به وعده ای که نخستین مهاجران در مورد آزادی مذهب دادند و متعهد شدند پایبند هستند.