توفان در ایالت ویرجینیا چهار نفر را کشت

06 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

توفان شدید عصر چهارشنبه همراه با گردباد، موجب مرگ چهار نفر در ایالت ویرجینیا و زخمی شدن چندین نفر دیگر شد. پلیس ایالت ویرجینیا همچنین گفت چندین خانه در شهر دو هزار نفری ویورلی خراب شد.