تلاش‌هایی برای تصفیه آب فاصلاب خانه‌ها و مصرف دوباره

14 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آبهای هرز رفته برای ورود دوباره به چرخه طبیعت باید مراحلِ مختلف و مسیر طولانی از ظرفشویی آشپزخانه تا تصفیه خانه فاضلاب را طی کنند.