زندان مخوف پایتخت ویتنام که محل نگهداری جان مک‌کین بود و به «هتل هیلتون هانوی» معروف شد

08 اسفند 1397