کنسرت دلاوران در روز بزرگداشت کهنه سربازان در باغ ملی واشنگتن

21 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سه شنبه ۱۱ نوامبر برابر با ۲۰ آبان«روز کهنه سربازان» و تعطیل رسمی سراسری در آمریکا بود. برگزاری آیین های بزرگداشت سربازان و پاسداشت جانبازیهای آنان بخشی از برنامه های این روز بود.