نشست پرزیدنت ترامپ با رهبران پنج کشور حوزه دریای کارائیب امروز برگزار می شود

02 فروردین 1398