دیدار معاون رئیس جمهوری آمریکا با مدیران زندانی شرکت نفتی ونزوئلا که توسط دولت مادورو زندانی هستند

14 فروردین 1398