هشدار مقام های آمریکایی به نظامیان ونزوئلا: مانع رسیدن کمک های بشردوستانه به مردم نشوید

01 اسفند 1397