معترضان به واکسیناسیون اجباری کودکان در ایالت واشنگتن تجمع کردند

20 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صدها نفر از مخالفان واکسیناسیون اجباری کودکان، با تجمع مقابل کنگره ایالت واشنگتن در شمال غرب آمریکا، خواستار آن شدند که اختیار واکسیناسیون کودکان در دست والدین آنها باقی بماند.