نخستین تصاویر از «مزاحمت» قایق‌های سپاه پاسداران برای کشتی‌های آمریکایی در آبهای آزاد

21 اردیبهشت 1400