درخواست سی و یک دانشگاه برتر آمریکا برای توقف دایم اجرای فرمان مهاجرتی

12 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سی و یک دانشگاه برتر آمریکا خواستار توقف دائمی اجرای فرمان مهاجرتی پرزیدنت ترامپ شده اند. این دانشگاهها با اشاره به نقش دانشجویان خارجی در پیشرفت آمریکا اجرای فرمان را از نظر اقتصادی هم به ضرر آمریکا دانسته اند .