نزول نرخ بيکاری در آمريکا

20 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نرخ بیکاری در ایالات متحده به کمترین میزان خود در 5 سال اخیر رسیده است. گزارش وزارت کار حاکی از آن است که در ماه ژانویه 133 هزار شغل به بازار کار افزوده شد که گرچه هنوز کمتر از 180 هزار شغلی است که انتظار می رفت ولی توانست نرخ بیکاری را به 6 و 6 دهم درصد برساند.