قبرستانی در زیر آب در فلوریدا برای سپردن خاکستر مردگان

17 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در اعماق آب های ساحلی میامی در ایالت فلوریدا، به تازگی یک گورستان زیبا بنا شده تا خاکستر دریا دوستان یا کسانی که دوران حیات شان در کنار آب سپری شد، توسط عزیزان شان، به عمق آب سپرده شوند.