ابراز همدردی با قربانیان مسلمان حادثه کارولینای شمالی

24 بهمن 1393