بحران سوریه؛ هنوز چشم اندازی برای حل بحران وجود ندارد

07 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چشم انداز حل بحران سوریه در هاله ای از ابهام است. استفان دمیستورا نماینده سازمان ملل برای بحران سوریه هنوز نمیتواند تاریخی برای از سرگیری مذاکرات میان دولت و اپوزیسیون سوریه تعیین کند.