سناتور کورکر: بدرفتاری با صلح‎‌بان های سازمان ملل کم نشود، آمریکا بودجه نمی دهد

26 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا تهدید کرده که سهمیه آمریکا در تامین بودجه برای صلح‌بانان سازمان ملل متحد را به خاطر بدرفتاری های آنها کاهش دهد. سناتور جمهوریخواه باب کورکر می گوید. سازمان ملل متحد سالهاست چشمش را به روی رفتار نادرست صلح‌بانان اش بسته است: