واکنش سیاستمداران آمریکا و رسانه های اسرائیل به قطعنامه شورای امنیت

04 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رای ممتنع آمریکا به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که با رای ۱۴عضو از ۱۵عضو این شورا ادامه شهرک سازی های اسرائیل را غیرقانونی و محکوم کرده است، واکنش های متفاوتی در میان سیاستمداران آمریکا و رسانه های اسرائیل داشته است.