انتقاد آمریکا از پیوستن ایران به هیات مدیره نهاد برابری جنسیتی سازمان ملل

22 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا روز جمعه ۲۱ فروردین، با انتقاد از کارنامه حکومت ایران در امور زنان پیوستن ایران به نهاد برابری جنسیتی سازمان ملل متحد را مایه دلسردی شدید دانست.ایران بعنوان عضو جدید این نهاد وابسته به سازمان ملل که برای رفع نابرابری جنسیتی در جهان تلاش می کند انتخاب شده است . گزارش کوروش صحتی