گزارش خبرنگار صدای آمریکا از سازمان ملل درباره واکنشها به خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران

19 اردیبهشت 1397