حمایت آمریکا از یکپارچگی سرزمین اوکراین در برابر روسیه در سفر بلینکن به کی‌یف

17 اردیبهشت 1400