اشاره به ایران در دیدار وزرای دفاع آمریکا و انگلیس

13 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیران دفاع آمریکا و بریتانیا می گویند جهان با تهدیدهای فزاینده رژیم هائی سرکش، نظیر جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی روبروست، اما از توانائی مقابله با این تهدید نیز برخوردار است.