تحلیلگر آمریکایی: آمریکا و بریتانیا یک اولویت دارند و آن هم امنیت خلیج فارس است

04 مرداد 1398