نگرانی کاخ سفید از بستن رسانه ها توسط دولت ترکیه

28 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید از برخورد دولت ترکیه با رسانه‌های آن کشور انتقاد کرد و روز پنجشنبه از آنکارا خواست که تضمین دهد با همه رسانه‌های آن کشور رفتاری برابر و قانونی داشته باشد، چون به گفته او در یک جامعه دموکراتیک، نظرات انتقادی باید تشویق شوند و نه تنبیه.