پنتاگون خانواده نظامیان آمریکایی را به خروج از بخش هایی از ترکیه ترغیب کرد

11 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون از خانواده های نظامیان آمریکایی در بخش هایی از ترکیه خواسته به دلایل امنیتی و ایمنی محل زندگیشان را ترک کنند. بنا به دستور پنتاگون نزدیک به ۶۷۰ نفر از خانواده و بستگان نظامیان آمریکایی باید محل اقامتشان در پایگاه هوایی اینچیرلیک، ازمیر و موگلاب را ترک کنند.