هوشمند میرفخرایی: پرزیدنت ترامپ تند ترین تصمیم ممکن را درباره توافق ایران گرفت

19 اردیبهشت 1397