اشاره پرزیدنت ترامپ به فشار و آینده جمهوری اسلامی در نشست خبری سنگاپور

22 خرداد 1397