ترامپ: هزینه مانور نظامی دیگران را ما نباید بدهیم

22 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ویدئو- رئیس جمهوری آمریکا: شرایط مناسب شود، سربازهایمان را از مرز کره جنوبی باز می گردانیم. مخالف پرداختن هزینه مانور نظامی هستم.