رئیس جمهوری آمریکا به آخرین آزمایش موشکی ایران واکنش نشان داد

02 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس جمهوری آمریکا به آخرین آزمایش موشکی ایران واکنش نشان داد و برخی از کشورهای غربی نیز ضمن محکوم کردن آن از تهران خواستند قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که خواستار توقف برنامه موشکی ایران است، رعایت کند.