تاکید پرزیدنت ترامپ بر رعایت مسئولیت فردی در مقابله با اپیدمی کرونا

11 مرداد 1399