رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد تنش میان هند و پاکستان به زودی فروکش کند

09 اسفند 1397