پرزیدنت ترامپ: اولین تلفنی که بعد از پیروزی در انتخابات دریافت کنم از رژیم ایران خواهد بود

25 مهر 1399