مجمع گزینندگان، انتخاب رئیس جمهوری آمریکا را آغاز کرد

29 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز مجمع گزینندگان یا الکترال کالج، رسما کار انتخاب پیروز انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا و چهل و پنجمین فرمانده کل قوای کشور را آغاز کردند.