پرزیدنت ترامپ: نهایی شدن واکسن کرونا ظرف سه تا چهار هفته آینده ممکن است

26 شهریور 1399