کارافانو: توجه پرزیدنت ترامپ در سخنرانی امشب درباره تقویت منافع آمریکا خواهد بود

15 بهمن 1398