طرح صلح خاورمیانه و مذاکرات صلح افغانستان دو موضوع دیگر سخنرانی پرزیدنت ترامپ در کنگره

16 بهمن 1398