گزارش فرهاد پولادی پیش از سفر پرزیدنت ترامپ به دو شهری که شاهد تیراندازی در این هفته بودند

16 مرداد 1398