پرزیدنت ترامپ گفت هفته آینده فرمان اجرایی جدیدی برای ممانعت از ورود مهاجران مرزی صادر می کند

11 آبان 1397