گزارش شهلا آراسته از عدم توافق دولت و دموکرات ها بعد از ششمین روز تعطیلی دولت آمریکا

06 دی 1397