گزارش فرهاد پولادی درباره حضور نیروهای آمریکا در عراق برای واکنش سریع به هرگونه فعالیت داعش

06 دی 1397