پرزیدنت ترامپ: شهروندان به اعضای کنگره فشار بیاورند که برای دیوار مرزی بودجه بدهند

19 دی 1397