پرزیدنت ترامپ: ما مخالف مهاجرت نیستیم بلکه می خواهیم شایسته ها به آمریکا بیایند

05 بهمن 1397