دو هفته تا ضرب الاجل پرزیدنت ترامپ برای توافق درباره بودجه دیوار مرزی مانده است

11 بهمن 1397